2015 er verdens vigtigste år

 

2015 bliver et historisk år for FN's arbejde med at fremme en global bæredygtig verden. Der skal følges op på de otte 2015 Mål om bl.a. fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og miljø, som blev vedtaget af FN's medlemslande i 2000, og til september skal de vedtage en række nye globale bæredygtighedsmål for 2030. Processen frem imod den endelige aftale i 2015 kaldes Post 2015-processen. Du kan få et overblik over processen bag forhandlingerne her.

 

MyWorld

 

Hvordan besluttes målene?

De nye bæredygtighedsmål skal vedtages af FN's generalforsamling i september 2015. Det sker efter en lang proces, hvor FN har samlet input fra en stor en del af verdenssamfundet i form af erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, NGO'er o.l.

Som en del af denne proces har FN også gjort det muligt, at almindelige mennesker kan udtrykke sine prioriteter for de endelige mål. Alle i verden kan stemme på de seks vigtigste globale problemområder på www.myworld2015.org.

 

Status for Post 2015-processen lige nu?

FN's medlemsstater arbejder lige nu på et udkast til den aftale om globale bæredygtighedsmål, som så skal forhandles endelige på plads af FN's generalforsamling i september. Dette arbejde kaldes mellemstatslige forhandlinger. De mellemstatslige forhandlinger foregår på baggrund af de mange forskellige input i Post 2015-processen, men især to dokumenter er helt centrale.

Det er:

>> Rapporten med 17 forslag til mulige bæredygtighedsmål. Oplægget er udarbejdet af en gruppe bestående af 70 af FN's medlemslande (Den Åbne Arbejdsgruppe eller Open Working Group). 
Få en kort gennemgang af de 17 mål her eller se en oversigt over målene her

>> FN's Generalsekretærs rapport, The Road to Dignity, hvor der samles op på de mange input i processen (den såkaldte synteserapport)

 

FN-forbundet sætter fokus på Post 2015

FN-forbundet oplyser om vigtige FN-temaer og sætter i 2015 også fokus på Post 2015-processen. Dette inkluderer en kronikkonkurrence for gymnasier, et udviklingsforløb med yngre forskere, undervisningsforløb for skoler, debatarrangementer og quizaftener. FN-forbundet sørger også for, at du kan få et nærmere overblik over de historiske forhandlinger ved at introducere til særligt vigtige materiale og informere om Post 2015-processen generelt.

Hvis du har spørgsmål til FN-forbundets oplysningsarbejde om Post 2015, er du velkommen til at kontakte vores formand for Bæredygtighedsudvalget, Andreas Poppenbøll Hansen på mail: andreas.pop@hotmail.com.

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Internationalt sommerkursus

Kom på miljøpolitisk sommerkursus i Slovenien, 1. - 8. juli.

Praktikpladser i FN-regi

Så er der mulighed for at søge om praktik, denne gang hos UNRIC i Bruxelle, og i FN-byen i København.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk