Brug din stemme

15. september er FN’s demokratidag. Temaet for årets demokratidag er at bruge sin stemme, også udenfor stemmeboksen. DIPD (Institut for Flerpartistøtte) har taget et kig på, hvordan demokratiet har det - i Swaziland og i Danmark.

 

 

 

Af Bjørn Førde, direktør, Line Holmung og Asger Hougaard, Institut for Flerpartisamarbejde

 

>> Indlægget er bragt på U-landsnyt.dk den 15. september 2013

 

Freedom House er en af de organisationer, der har kastet sig over at måle status for politiske og civile rettigheder i verden. Selvom det er kontroversielt at "måle demokrati" og måden Freedom House gør det på kan i høj grad kan diskuteres, kan det alligevel pege på nogle tendenser i demokratiets tilstand på globalt plan. Regelmæssige valg er en central del af ethvert repræsentativt demokrati. Det giver den enkelte mulighed for at være en del af at vælge landets politiske ledelse og dermed hvilken vej det enkelte samfund skal gå politisk. Set fra det perspektiv, har demokratiske systemer fundet fodslag på verdensplan. Ifølge Freedom House er i dag 118 ud af 195 lande såkaldte "elektorale demokratier". Det svarer til 61 procentmod 41 procent i 1989.


Mere end valgsystemer

Regelmæssige valg er ikke nødvendigvis lig med reelle politiske valg. I alt 47 lande betegnes af Freedom House som "ikke frie" og karakteriseret ved systematisk undertrykkelse af civile og politiske rettigheder. En række af disse afholder regelmæssige valg, men uden det reelle politiske valg, der gør valghandlingen meningsfuld.

Et eksempel er Swaziland, hvor der afholdes valg i disse dage. Her udpeger kongen en række af parlamentets medlemmer, og politiske partier har siden 1973 haft forbud mod at deltage. Det har den konsekvens at befolkningen reelt er afskåret fra et politisk alternativ til status quo. Partierne fortsætter dog med at udfordre den enevældige kongemagt i Swaziland og kæmpe for politiske reformer. En kamp, der har omkostninger for medlemmer af demokratibevægelsen, der fængsles for besiddelse af politisk materiale og lever med anklager om terrorisme.

 

Demokratisk kultur er central

Demokrati er andet og mere end frie og regelmæssige valg til repræsentative systemer. Det handler i lige så høj grad om en demokratisk politisk kultur, hvor lysten og muligheden til at bruge sin stemme i den politiske debat er central og der eksisterer det nødvendige politiske rum til organisationer og frie og uafhængige medier, der kan sikre information og politisk debat. Af de 118 lande Freedom House peger på som elektorale demokratier, har en række vanskeligt ved at sikre denne demokratiske politiske kultur og trække demokratiet længere end til stemmeboksen. Det gælder f.eks. et land som Tanzania, hvor der afholdes regelmæssige valg, men den politiske opposition, kritiske civilsamfundsorganisationer og uafhængige medier stadig har vanskelige vilkår. Af de 118 elektorale demokratier, er det derfor kun 90 lande, der af Freedom House betegnes som "frie" med politisk konkurrence, respekt for civile og politiske rettigheder, et frit og aktivt civilsamfund og uafhængige medier. Det svarer til 46 procent af de 195 lande.

 

Vi kan også blive bedre

Det giver inspiration til blandt andet at kaste et kritisk blik på vores eget demokrati hvor der er plads til forbedring. For heller ikke her i Danmark må demokratiet blive en sovepude. Kommunalvalget nærmer sig og det samme gør debatten om det demokratiske problem i at så få stemmer og at der blandt valgte, er en skæv kønsmæssig fordeling. Ved seneste kommunalvalg faldt stemmeprocenten til det laveste i mere end 35 år. I 1978 var stemmeprocenten 73,2 procent og ved valget i 2009 var den 65,8 procent. Ifølge en nyere undersøgelse lavet af KL's nyhedsbrev Momentum erklærer kun 35 procent af de 17-24 årige at de er helt sikre på at stemme til kommunalvalget i november. Kun hver ottende borgmester er kvinde og tre fjerdedele af kommunalbestyrelserne består af mænd. Det er bare et par eksempler på demokratiske udfordringer.

 

Læs mere om FN og demokrati:

dem_skåret

 

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

Kom med til Landsmøde 2019

I år finder vores Landsmøde sted den 28. april i Aarhus. Læs mere om frister for forslag & opstillinger, mulighed for rejsetilskud og andre praktiske oplysninger her

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk