Danmark bør arbejde for en stærk våbenhandelstraktat

Våbenhandelstraktat-forhandlingerne i juli skulle have været afsluttet med konsensus om en traktat, men fejlede, da en lille gruppe lande inklusiv USA og Rusland blokerede forhandlingerne – til skuffelse for det store flertal af verdens lande.

FN-forbundet støtter Danmarks arbejde for en stærk våbenhandelstraktat. Traktaten er et vigtigt redskab til at mindske den menneskelige lidelse, som opstår, når våbenhandel leder til grove brud på menneskerettigheder og humanitær folkeret.

Traktatudkastet fra forhandlingskonferencen placerer hensynet til menneskers sikkerhed centralt, både i formålserklæringen og i de kriterier, lande skal tage i betragtning, når de overfører våben. Desværre indeholder traktatteksten væsentlige huller, som gør det muligt at prioritere snævre nationale interesser over hensyn til menneskerettigheder og humanitær folkeret. Desuden er våbenoverførsler i form af gaver, lån og udlejning ikke dækket af det nuværende udkast, og lande kan omgå traktatens bestemmelser ved at indgå forsvarssamarbejder med andre lande.

En ny forhandlingskonference, hvor der kræves konsensus om traktatteksten, risikerer at ende uden vedtagelse af en traktat igen, eller at munde ud i en traktat, der er så svag, at lande fortsat kan overføre våben til modtagere, der bruger dem til grove krænkelser af humanitær folkeret og menneskerettigheder.

Danmark bør arbejde for en stærk traktat ved at genåbne forhandlingen af traktatens svageste punkter. Alternativt bør Danmark arbejde for, at senere ændringer i traktaten ikke kræver konsensus, men kun et flertal af de underskrivende lande, så traktaten senere kan styrkes.

Hvis der ikke opnås konsensus om traktatteksten under en ny forhandlingskonference, bør Danmark i tæt samarbejde med ligesindede lande i Norden og EU arbejde for, at en stærk traktat vedtages ved en flertalsafstemning på FN's Generalforsamling næste år.

Danmark bør på hjemmefronten arbejde for, at der etableres bindende regler for våbentransportbranchen, så danske firmaer ikke lovligt kan medvirke til grove brud på menneskerettighederne og den humanitære folkeret med deres våbenoverførsler.

FN-forbundets landsmøde, 28. oktober 2012

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Der skal kæmpes for det

Man skulle ikke tro, at det kun er to år siden, at alle FN’s medlemslande vedtog de 17 Verdensmål, herunder nummer 16, hvor de 193 medlemslande alle lovede at »fremme retfærdige, fredelige og inkluderende samfund«. Sådan skriver Ole Olsen på FN's demokratidag.

Kom i praktik hos UNRIC

FN’s Regionale Informationskontor (UNRIC), der har til huse i Bruxelles, søger praktikanter til foråret 2018

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk