Danmarks overholdelse af konventionen om civile og politiske rettigheder

Af Ole Olsen, medlem af FN-forbundets menneskeretsudvalg

 

Et led i FN's arbejde med menneskerettigheder er, at medlemslandene med mellemrum skal stille op til dialog og eksamen. Mest kendt er nok UPR-processen, hvor landes overholdelse af menneskerettighederne bredt kommer til eftersyn, men der er lignende forløb i forhold til enkelte konventioner.

FN-forbundet har, sammen med 14 andre organisationer, netop sendt et brev til FN's menneskeretskomité som følger overholdelsen af konventionen om civile og politiske rettigheder. Mere om indholdet om lidt, men brevet var en afsluttende kommentar i den seneste gennemgang af Danmark. For os i FN-forbundet er det vigtigt, at FN-muligheden for NGO-synspunkter bruges.

Processen

Dette forløb startede i foråret 2016, hvor komiteen (CCPR) bad Danmark afgive en skriftlig rapport om overholdelse af rettighederne i konventionen og samtidigt åbnede for (skygge-)rapporter fra NGO-side, en mulighed som blev brugt af FN-forbundet og en række andre organisationer i fællesskab.

Den mundtlige dialog fandt sted ved CCPR's samling i Geneve i juni 2016, hvor komiteen kunne stille spørgsmål til Danmarks rapport, bl.a. ud fra kritiske bemærkninger i NGO-rapporten, ligesom NGO'er, også NGO'er i andre lande, kunne stille spørgsmål til Danmark, repræsenteret ved regeringen.

I august 2016 kom så CCPR's rapport - eller feedback, om man vil. Heri var 22 anbefalinger til Danmark, omhandlende emner fra mangel på inkorporering af konventionen, mangel på anti-diskriminationslovgivning, mangel på evaluering af anti-terrorlovgivning ud fra et menneskeretsperspektiv til en række bemærkninger om behandling af flygtninge og asylansøgere. Disse punkter vil der blive holdt øje med i næste omgang om 4-5 år.

Blandt punkterne blev der peget på 7, hvor Danmark efter komiteens mening burde ændre regler eller praksis med det samme. Et af dem vedrørte isolationsfængsling, et andet indsats mod vold, især mod kvinder, og de resterende fem vedrørte udlændingespørgsmål.

Disse 7 punkter svarede Danmark på i juli 2017, generelt med bemærkninger om, at man ikke så grund til at ændre på noget. Herefter er der så blevet mulighed for en NGO-replik. Det er den, som lige er afsendt og offentliggjort.

Mere om indholdet

Et punkt fra NGO-side handler om brug af isolationsfængsling. Det har i mange år været et kritikpunkt fra CCPR at Danmark ofte holdt varetægtsfængslede i lang isolation, men det er blevet et mindre problem. Til gengæld er isolationsfængsling nu blevet et disciplinært redskab. Især fanger som opdages at have en mobiltelefon sættes i isolation i ofte mere end to uger - et handling, der er et meget skrapt indgreb, og som kan føre til psykiske skader for de pågældende og derfor anses for inhumant.

Hovedemnet i brevet er udlændingepolitikken, hvor den nuværende regering nu har gennemført 64 stramninger - og efter de 15 NGO'ernes mening bevæger sig modsat CCPR's anbefalinger. Et af punkterne er kritik af at regeringen har strammet restriktionerne over for personer på såkaldt "tålt ophold". Helsinki-komiteens kritiske rapport om udrejsecentret Kærhovedgård, er et bilag til brevet.

Et andet hovedpunkt er Danmarks hjemsendelse af afviste asylsøgere uden tilstrækkelig hensyn til risikoen for, at de kan blive udsat for tortur eller anden umenneskelig behandling. Her nævnes det også, at DK er meget tilbageholdelse med at få undersøgt at asylsøgere allerede har været udsat for tortur og har behov for behandling og beskyttelse - og dermed ikke følger pligterne i torturkonventionen.

Et tredje kritikpunkt er, at det er tvivlsomt, om DK lever op til pligten til at sikre at børn ikke hjemsendes til overgreb. I familiesager ser myndighederne stort set alene på de voksnes risiko, og ikke på om børn kan risikere omskæring (piger) eller blive tvunget til at blive børnesoldater (mest drenge). Der synes at være en tendens til, at børn ikke ses som selvstændige retssubjekter i udlændingelovgivningen.

Læs det fulde brev og bilag gennem dette link (find Danmark og se under 117th (session)).


6.11.2017

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2018

Deltager du i Landsmødet den 27. – 28. oktober? Så kan du finde alt, hvad du har behov for at vide her

Danmark valgt til FN's Menneskerettighedsråd

En stolt udenrigsminister ser frem til medlemskabet, der er en vigtig platform og som - med hans egne ord - kræver, at "Rådets medlemmer skal leve op til de højeste menneskerettigheds-standarder."

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk