Dansk udviklingsbistand undermineres

Udtalelse fra Globalt Fokus

 

Voldsomme konflikter i mange egne af verden får et rekordstort antal mennesker til at flygte mod beskyttelse- primært i deres nærområde.

Men også antallet af flygtninge der søger til Danmark stiger, hvilket stiller krav til det danske samfund om øgede ressourcer til flygtningemodtagelse. Det er hverken fair eller fornuftigt at tage de penge fra Danmarks bistand til verdens fattigste.

Desværre er det netop ved at skære på støtten til verdens fattigste, at regeringen med sit udspil d. 23. oktober vil finansiere hele 55% af den skønnede merudgift på 4,5 mia. kr. til udgifter til flygtningemodtagelse i Danmark. Ifølge regeringen skal der næste år anvendes i alt 3,5 mia. kr., svarende til mere end 20 % af udviklingsbistanden, til dette formål. Det kan komme til at betyde, at op imod 6 mia. kr. af udviklingsbistanden i 2015 vil gå til formål, der ifølge regeringens egen opgørelse ikke er egentligt fattigdomsorienteret bistand. Dermed vil mindre end 2/3 af udviklingsbistanden i 2015 gå til verdens fattige, hvilket vil bringe den egentlig fattigdomsorienterede bistand langt under 0,7% af BNI som Danmark er internationalt forpligtet til.

CISUFilippinerneStairwaymindre_optcredit
Foto/ Globalt Fokus


Dette er et dramatisk brud med anvendelsen af dansk udviklingsbistand. Regeringen har endnu ikke oplyst, hvordan besparelsen på Danida-budgetterne konkret skal udmøntes. Men der er ingen tvivl om at så store besparelser, gennemført med meget kort varsel, vil få omfattende og skadelige konsekvenser for den afgørende støtte, som vi fra dansk side yder til gavn for svage og sårbare grupper i verdens fattigste lande. Langsigtet udviklingsbistand modvirker fattigdom og konflikt, og forebygger dermed de grundlæggende årsager til at mennesker flygter.

Som medlemmer af Globalt Fokus vender vi os mod de foreslåede besparelser på støtten til verdens fattigste. Vi forventer, at Folketingets partier i finanslovsforhandlingerne de kommende uger sætter værdige standarder for et aktivt engagement i løsningen af globale fattigdoms- og miljøproblemer. Dansk bistand spiller en afgørende rolle for at Danmark er en udviklingspolitisk stormagt med et engagement, som bredt involverer bl.a. folkelige organisationer, private virksomheder, fagbevægelse og politiske partier. De planlagte besparelser peger den helt forkerte vej. Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark bør afholdes uafhængigt af vores udviklingspolitiske ambitioner.

Den hidtidige danske indsats nyder stor respekt og anerkendelse verden over. Hvis det fremlagte forslag vedtages, vil dette blive sat på spil til skade for Danmarks internationale position. Samtidig sendes et helt forkert signal på et tidspunkt, hvor Danmark formodes at skulle stå i spidsen i FN når verdens ledere inden for det kommende år skal forpligte sig til fælles mål for fattigdomsbekæmpelse, bæredygtighed og globalt samarbejde.

 

For yderligere kommentarer kontakt Lars Udsholt på tel. 39612777 / 81724001, email lu@dmr.org

 

Lars Udsholt, Forperson for Globalt Fokus / sekretariatsleder i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

 

Erik Vithner, Sekretariatsleder, Civilsamfund i Udvikling

Vagn Berthelsen, Generalsekretær, IBIS

Frans Mikael Jansen, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær (Konst.), Folkekirkens Nødhjælp

Jonas Keiding Lindhold, Vice-generalsekretær, Red Barnet

Andreas Kamm, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp

Niels Tofte, Generalsekretær, CARE Danmark

Bolette Christensen, CEO, BØRNEfonden

Mads C. Barbesgaard, Politisk Formand, Afrika Kontakt

Jens Byskov, Bestyrelsen, Globale Læger

Johnny Baltzersen, Næstformand, CICED

Bjarne B. Christensen, Generalsekretær, Sex & Samfund

Jan Ole Haagensen, Sekretariatsleder, Verdens Skove

Paula Guillet de Monthoux, Administrerende direktør, SOS Børnebyerne

Mogens Kjær, Generalsekretær, Danmission

Jon Clausen, Formand, Axis

Torleif Jonasson, Generalsekretær, FN-Forbundet

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

Kom med til Landsmøde 2019

I år finder vores Landsmøde sted den 28. april i Aarhus. Læs mere om frister for forslag & opstillinger, mulighed for rejsetilskud og andre praktiske oplysninger her

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk