DEBAT: Digital overvågning - er det for meget?

Arrangeret af Retspolitisk Forening, Helsinki-Komitéen, IT-Politisk Forening og FN-forbundet

 

421511
UN Photo/ Mark Garten

 

>> Klik her for en printervenlig version

 

Overvågning af digital kommunikation et fænomen, der kan påvirke alle i samfundet, uanset om vi alene tænker på Danmark eller på verden i øvrigt. Og at der sker overvågning i betydeligt omfang, står efterhånden uimodsagt.

Overvågning af digital trafik kan være et middel til at sikre mod cyber- og andre angreb, men overvågning skaber også usikkerhed for virksomheder og borgere, som har ret til en privatsfære.

Arrangementet er åbent for alle.

Tilmelding skal ske via NemTilmeld: https://fnforbundet.nemtilmeld.dk/10/ senest mandag den 2. juni 2014.

Deltagergebyret på 60,- kr. inkluderer én forfriskning.

 

Program

13.30: Velkomst v/ arrangørerne

13.45 :"Digital sikkerhed" - hvad rummer denne dagsorden? Birgitte Kofod Olsen, Formand for Rådet for Digital Sikkerhed

14.10: IT-overvågning og beskyttelse herimod - hvad er teknikkerne? Ole Tange, IT-politisk Forening

14:35: Spørgsmål og debat


* Pause*

 

15.15: Erhvervslivet og digital sikkerhed - hvad er behovene? Ole Kjeldsen, Teknologidirektør, Microsoft Danmark

15.40: Privatlivsbeskyttelse i en elektronisk tidsalder - en utopi? Rikke Frank Jørgensen, Forsker, Institut For Menneskerettigheder

16:05: Spørgsmål og generel debat

16.50: Afrunding ved arrangørerne

 

TID & STED:
Onsdag den 4. juni kl. 13.30 - 17.00
Husbåden Liva 2
Nyhavn 26
1051 København K.

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

FN’s Menneskerettighedsdag markeret

Hvert år bliver dagen markeret i hele verden og i Danmark. I år blandt andet med vores markeringer i Odense og København og UNYA Danmarks debat i Aalborg. Dertil har en lille håndfuld af vores medlemmer haft travlt ved tastaturet…

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Danmarks overholdelse af konventionen om civile og politiske rettigheder

Sammen med 14 andre organisationer har vi i FN-forbundet indgivet en fælles NGO-rapport til FN's Menneskeretskomité vedr. Danmarks overholdelse af konventionen om civile og politiske rettigheder, hvor den nuværende udlændingepolitik udgør et af de ømme punkter.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk