Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over, hvad den kommende tid har på programmet af vores egne og samarbejdspartneres arrangementer med FN i fokus...

 

 

29. april: Hvordan kan Danmark styrke opbakningen til den europæiske menneskerettighedskonvention? Oplæg & Debat v/ Anders Henriksen (KU) og Hanne Severinsen (FN-forbundets bestyrelse) i København

 

22. maj: Mogens Lykketoft fortæller om et år i Verdens tjeneste i Aarhus. Arranget af Politologisk Forening, FN-forbundet og Frit Forum i samarbejde med CA a-kasse.

 

6. - 10. juni: Workshop for unge mellem 18-30 år i Genève under titlen: Danish Youth in Action for Human Rights Der er oprettet venteliste.

 

ANDRE ARRANGEMENTER:

1. - 8. juli: Miljøpolitisk sommerkursus i Slovenien: Global Environmental Politics: Adaptation vs. Mitigation Arrangeret af bl.a. det slovenske FN-forbund.

 

3. - 7. juli / 4. - 8. september: UN Women afholder to træningskurser i kvinders rettigheder, hhv. i Genève (3. - 7. juli) og i Nairobi (4. - 8. september). Titlen på kurserne er Training opportunity on Transformative Leadership for Gender Equality and Women's Rights. Prisen er $2500, ekskusiv transport og logi. Mere info kan findes her, og officiel tilmelding kan ske her.

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Internationalt sommerkursus

Kom på miljøpolitisk sommerkursus i Slovenien, 1. - 8. juli.

Praktikpladser i FN-regi

Så er der mulighed for at søge om praktik, denne gang hos UNRIC i Bruxelle, og i FN-byen i København.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk