Forkert at bortprioritere nedrustning

Udtalelse fra den 3. juni 2016

 

FN-forbundet mener, at det er forkert at spare Danmarks indsats på nedrustningsområdet væk.

 

Bortprioriteringen af den danske indsats for global nedrustning blev offentliggjort i februar som en del af den spareplan, som Udenrigsministeriet fremlagde som konsekvens af de ca. 2,9 mia. kroners besparelser på udviklingsbistanden og udenrigstjenesten.

 

I den nyligt udkomne rapport fra ambassadør Peter Taksøe-Jensen er det analysen, at der findes "en fortsat trussel fra spredning af våbenteknologi og masseødelæggelsesvåben", inklusiv kemiske våben og kernevåben. På den baggrund forekommer det uforståeligt, at Danmark ikke længere skal deltage i det internationale samarbejde om nedrustning i FN og andre internationale organisationer.

 

Det internationale samarbejde om nedrustning er koncentreret ved FN i Genève, hvor der året rundt afholdes en lang række konferencer og møder om nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning af såvel konventionelle våben som masseødelæggelsesvåben. Derudover afholdes der hvert efterår møder i FN's Generalforsamlings 1. udvalg om nedrustning og international sikkerhed. Ingen af Danmarks FN-missioner i Genève eller New York er bemandet til at varetage opgaverne med at deltage i og rapportere fra møderne.

 

Danmarks finansiering på nedrustnings- og våbenkontrolområdet har de seneste år ligget på omkring 100 mio. kr. om året, når samtlige udgifter til internationalt samarbejde og bistand til eksempelvis minerydning medregnes. Det svarer til godt 5 promille af, hvad der er blevet brugt om året på forsvarets budget, som har ligget på omtrent 20 mia. kr.

 

Nedrustning og international våbenkontrol udgør en væsentlig del af sikkerhedspolitikken og ét af kerneområderne for FN's forebyggende arbejde med at opretholde freden og sikkerheden i verden.

 

FN-forbundet opfordrer til, at regeringen genovervejer beslutningen om at spare Danmarks indsats på nedrustningsområdet helt væk. Der er tværtimod behov for at styrke Danmarks deltagelse i det internationale samarbejde om nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning, især af atomvåbnene.

FOTO: UNHCR

Aktuelt

FN’s Menneskerettighedsdag markeret

Hvert år bliver dagen markeret i hele verden og i Danmark. I år blandt andet med vores markeringer i Odense og København og UNYA Danmarks debat i Aalborg. Dertil har en lille håndfuld af vores medlemmer haft travlt ved tastaturet…

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Danmarks overholdelse af konventionen om civile og politiske rettigheder

Sammen med 14 andre organisationer har vi i FN-forbundet indgivet en fælles NGO-rapport til FN's Menneskeretskomité vedr. Danmarks overholdelse af konventionen om civile og politiske rettigheder, hvor den nuværende udlændingepolitik udgør et af de ømme punkter.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk