Kære kommunal- og regionalpolitikere

 

SDG Wheel_HiRes_CMYK-01

 


Kære regions- og kommunalpolitiker,

 

Valgkampe er det største demokratiske diskussionsforum, som vi har. Vi ser frem til efterårets regions- og kommunalvalg, og derfor vores henvendelse til dig:

 

Vil du gøre gennemførelsen af Verdensmål for bæredygtig udvikling til en del af din valgkamp til efteråret? Vil du tage Målene og bruge muligheden til at diskutere og

kappes om, hvordan vi danskere kan gøre vores til at skabe en bedre og bæredygtig fremtid for os alle?

Med Verdensmålene forpligtede verdens ledere sig til 17 konkrete mål for en bæredygtig udvikling for alle verdens lande. 17 mål, der skal være gennemført i 2030. 17 mål, der dækker uddannelse, ligestilling, anstændige jobs, lighed, bæredygtig energi, innovation, ansvarlig produktion, klima, biodiversitet samt bæredygtige byer og lokalsamfund - for bare at nævne nogle. 17 Mål, der gælder ikke 'bare' for udviklingslandene, men for alle - også her i Danmark.

Den globale dagsorden, der blev sat den dag i september er en visionær dagsorden, og den har den allerstørste relevans for den lokale dagsorden og for fremtidens danske lokalsamfund.

I marts fremlagde regeringen Danmarks handlingsplan for FN's Verdensmål. Umiddelbart gives ikke nogen stor rolle til det lokale initiativ: "Regeringen vil, hvor det er relevant, inddrage [...] kommuner og regioner i gennemførelsen af verdensmålene". Ét eksempel er, at "Vi skal være et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet samt have et rigt og varieret plante- og dyreliv. Danmark skal være et trygt og sikkert land, hvor der værnes om de grundlæggende frihedsrettigheder med personlig frihed og den enkeltes ansvar, vores åbne demokrati og høje gensidige tillid."

Den globale ambition er prisværdig, men uden mobilisering af de lokale kræfter, uden en lokal forankring af alle de 17 Verdensmål, kan vi ikke leve op til dem.

Det handler om, at vi bliver bedre til at tænke løsninger, der inkluderer økonomiske, sociale, og miljø- og klimamæssige perspektiver. Det inkluderer regeringen, Folketinget, regionerne og kommunerne. Derfor er det så vigtigt, at hver eneste politiker og hver eneste offentlig embedsmand kender til Verdensmålene. Det inkluderer vores erhvervsliv, vores civilsamfund og os som borgere.

Det er nu, vi skal tage fat. Det er dig - og jer - som politikere med lokal forankring, der er tættest på. Det er jer, der kan gøre dét jordnært, som Verdensmålene i bund og grund er, fordi de handler om vores og vores børn og børnebørns fremtid.

Har du forslag til Verdensmålshandlinger eller -løfter i dit lokalområde, kan du skrive dem til os via fnforbundet.nemtilmeld.dk/ 90/at-ll0c4xhj/ Fra august vil vi præsentere uddrag af jeres besvarelser på vores sociale medier, og op til kommunalvalget vil vi offentliggøre en samlet oversigt over de indkomne bidrag.

 

Med håb om at du griber verdensmålene

 

Steen Gade                                              Jørgen Estrup

Formand Nyt Europa                                 Formand FN-forbundet

 

 


FOTO: UNHCR

Aktuelt

God sommer!

Sommeren er over os, og for mange venter ferien rundt om hjørnet. Sekretariatet er lukket for henvendelser i juli måned, men vi glæder os til efteråret, der venter

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Savner du GLOBAL?

Den opmærksomme læser har nok bemærket det manglende medlemsblad her i juni. GLOBAL udkommer igen i september i et nyt format og med en ny redaktion bag sig. Står du nu og mangler den helt rigtige sommerlæsning, så kan du fornøje dig med tidligere numre af FN-forbundets medlemsblad her

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk