Landsmødet 2018

Landsmødet er her, hvor rammerne lægges for vores arbejde i FN-forbundet. Det er vores øverste myndighed, og det er din mulighed som medlem for at få indflydelse på vores arbejde for globalt ansvar.

 

20180614_193440

 

I år bliver et særligt Landsmøde, da der ud over det sædvanlige indhold er lagt op til vedtægtsændringer. De vil få betydning for, hvordan vi organiserer os i FN-forbundet i fremtiden. Forslaget er resultatet af gode diskussioner både i bestyrelsen og repræsentantskabet, og nu er det op til Landsmødet at beslutte.

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at stille op til forretningsudvalg eller bestyrelse, bedes du benytte opstillingserklæringen og sende den til fnforbundet@fnforbundet.dk også inden den 19. oktober, hvis du ønsker at få dit kandidatur med i kataloget, men opstilling kan ske helt frem til landsmødet.

Lørdag starter indskrivningen kl. 12.00 og selve mødet går i gang kl. 13.30 efter velkomst fra forstander på IPC, Søren Launbjerg og en let frokost. Om søndagen slutter vi kl. 15.00. Find tidsplanen for begge dage her. Landsmødet afholdes på IPC, Den Internationale Højskole, Montebello Alle 1, 3000 Helsingør.

 

Dagsorden er, ifølge vedtægterne:

1. Godkendelse af forretningsorden
./. Forslag til forretningsorden

2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg

3. Beretning
./. Aktivitetsoversigt
./. Referencebilag 24.oktober 2016 - 29. april 2017; 5. maj 2017 - 24. oktober 2017; 28. oktober 2017 - 12. april 2018; 12. april 2018 - 24. oktober 2018

4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer
./. Orientering om FN-forbundets økonomi og budgetter 2019-20
./. Forlag til uændrede kontingentsatser
./. Årsrapport 2016 og årsrapport 2017

5. Indkomne forslag
./. Forslag til vedtægtsændringer samt ændringsforslag til disse

6. Opstilling af kandidater
./. Kandidatkatalog per 24. oktober 2018

7. Valg af a) landsformand, b) næstformand c) hovedkasserer og d) yderligere to forretningsudvalgsmedlemmer
[BEMÆRK: hvis forslag til vedtægtsændringer vedtages under punkt 5, så udgår punkt 7d)]

8. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D
[BEMÆRK: hvis forslag til vedtægtsændringer vedtages under punkt 5, så vælges 10 bestyrelsesmedlemmer]

9. Fremtidig virksomhed

10. Valg af 26 repræsentantskabsmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4E. De individuelle medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer, og repræsentanter for de kollektive medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer [BEMÆRK: hvis forslag til vedtægtsændringer vedtages under punkt 5, så udgår punkt 10]

11. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor

12. Eventuelt

 

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk