Not Under the UN Flag

Den senere tids afsløringer af seksuelle krænkelser og overgreb i Oxfam er desværre ikke et isoleret problem. Ny kampagne fra WFUNA sætter fokus på problemet blandt FN’s fredsbevarende styrker.

 

NotUnderTheUNFlag

 

The World Federation of United Nations Associations (WFUNA) sætter med kampagnen "Not Under the United Nations Flag" fokus på seksuelle overgreb, begået af FN's fredsbevarende tropper i verdens brændpunkter. Senest har vi fået beretningerne fra Den Centralafrikanske Republik og Haiti.

Seksuel udnyttelse og overgreb mod mennesker i konfliktprægede områder er en udnyttelse af de i forvejen allermest udsatte i vores verden, som netop er dem FN's fredsbevaringsmissioner skal beskytte. Dette må under ingen omstændigheder finde sted under FN's flag.

Det er en kampagne, vi i FN-forbundet støtter op om.

I de sidste 10 år er der rapporteret over 850 beskyldninger om seksuelle overgreb, begået af FN-styrker. Det præcise antal overgreb er ukendt, og det er der mange grunde til:

  1. FN modtager anklager om seksuelle overgreb begået af deres eget personale - dette efterlader åbenlyse spørgsmål om FN's objektivitet i de individuelle retssager - der mangler ekstern overvågning
  2. De enkelte sager bliver behandlet ineffektivt og resultaterne er ofte uigennemskuelige og ender med afgørelser såsom "verserende" eller "udokumenterede" - dette rejser stor tvivl om de bedømmendes' evne til at være upartiske

 

Hvad vil "Not Under The United Nations Flag" opnå?

Kampagnen foreslår 4 handlepunkter, der skal skubbe FN og medlemsstaterne til at tage ansvar:

  1. Ny FN-resolution der understreger SEA-terminologi (sexual exploitation and abuse) og styrker FN's redskaber til at forhindre disse overgreb.
  2. Vedtagelse af ny konvention vedrørende den kriminelle ansvarlighed for FN's fredsbevarende personale, og systematisk fjernelse af deres immunitet i troværdige anklager om seksuelle overgreb
  3. Etablering af en uafhængig enhed med ansvar for at modtage, behandle, rapportere og retsforfølge anklager om seksuelle overgreb
  4. etablering af kompensationsmekanismer for ofre for seksuelle overgreb begået af FN personale

Sammen med WFUNA kalder vi på alle jer derude: Støt kampagnen, spred ordet og hjælp os med at sætte et stop for seksuelle overgreb i FN's fredsbevarende missioner!

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Er du en af vores nye praktikanter?

Interesserer du dig for FN? Og er du nysgerrig på, hvordan det er at arbejde i NGO-verdenen i Danmark? Med et dansk fokus med globalt perspektiv? Så har vi nu åbnet for ansøgninger til praktik ved os til foråret

Ingen våbenhandel- eller transport til Saudi Arabien

I anledning af samråd om suspendering af eksport og salg af våben og dual-use-udstyr til Saudi-Arabien, anbefaler FN-forbundet et klart nej til våbenhandel og våbentransporter til Saudi Arabien og andre lande, som groft krænker menneskerettighederne

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk