Om Danmarks overholdelse af FN’s torturkonvention

Af Ole Olsen, medlem af FN-forbundet

 

Danmark var meget aktiv da der på verdensplan skulle skabes et grundlag for at få afskaffet brugen af tortur og anden nedværdigende behandling af mennesker. Såvel danske embedsmænd som fagkyndige bidrog til at FN's "Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf" blev vedtaget i 1984 og efter den nødvendige tilslutning trådte i kraft i 1987, altså for godt 30 år siden.

Vedtagelsen er siden fulgt op med præciserende vedtagelser på FN's Generalforsamling og i Menneskerettighedsrådet. I FN er det blevet sådan, at Danmark står for initiativet og meget aktivt bidrager til, at forståelsen af landenes forpligtelser bliver konsolideret ved nye vedtagelser. Under det aktuelle formandskab for Europarådet er kampen mod tortur en af Danmarks fem prioriteter.

Hjemlig efterladenhed

Danmarks aktive og gode rolle i de internationale forsamlinger i kampen mod tortur og anden nedværdigende behandling er imidlertid i betydelig modsætning til, hvad der sker i Danmark. Landenes overholdelse af konventionen gennemgås jævnligt af en særlig FN-komité og tiden nærmer sig, hvor Danmark for 8. gang skal til syn - og der er udsigt til en række kritikpunkter.

Flere organisationer, herunder FN-forbundet, har i fællesskab sendt FN deres vurdering af hvordan Danmark har levet op til FN-komiteens bemærkninger fra sidst - og her er mere ris end ros.

Et overordnet kritikpunkt er, at Danmark fortsat vægrer sig ved eksplicit at gøre udøvelsen af tortur, som defineret i konventionen, strafbart. Nok er ondsindede handlinger dækket ind af andre paragraffer i straffeloven, men det er forbavsende, at DK efter 30 år ikke vil justere egen lovgivning og anvende konventionens definition af tortur.

Ringe opmærksomhed på ofre

Konventionen handler i høj grad om at alle lande skal yde hjælp til mennesker, som har været udsat for tortur - og have et beredskab som sikrer, at påstande herom bliver undersøgt. I Danmark handler dette ikke mindst om flygtninge og asylsøgere fra krig og diktatur.

Her peges der på, at indsatsen er ret begrænset, og at Danmark ikke lever op til f.eks. pligten om, at sundhedsfagligt personale skal uddannes i at opdage om et menneske evt. er torturramt. I behandlingen af ansøgninger om asyl vægrer myndighederne sig også ved at få det nærmere undersøgt, hvis en person fortæller at have være udsat for tortur. Det er nærliggende at tro, at DK helst vil spare den udgift og helst vil undgå, at vedkommendes asylgrunde bliver stærkere.

Umenneskelig behandling

Det er også til diskussion om personer i danske myndigheders varetægt udsættes for umenneskelig behandling. Danmark har her forbedret sig ved at gøre mindre brug af varetægtsfængsel i isolation end tidligere, men bruger nu i højere grad isolationsfængsling som disciplinært middel i fængslerne - selv om det kan give psykiske mén for de pågældende.

Andre emner om behandling af personer i varetægt handler bl.a. om vilkårene på psykiatriske afdelinger - om de er så menneskelige, som de kan blive. Desuden vil FN-komitéen ret sikkert spørge til vilkårene på udrejsecentre for udlændinge som Kærshovedgård og Sjælsmark. På sidstnævnte vil særligt børnenes vilkår blive genstand for spørgsmål.

Det er prisværdigt at Danmark engagerer sig dybt i den globale kamp mod tortur og anden umenneskelig behandling. Men i en rolle for fortaler - om det nu er i FN eller i Europarådet - er det helt nødvendigt, at de hjemlige forhold kan bestå testen som rollemodel. Og der er god plads til forbedringer, også flere end nævnt her.

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Er du en af vores nye praktikanter?

Interesserer du dig for FN? Og er du nysgerrig på, hvordan det er at arbejde i NGO-verdenen i Danmark? Med et dansk fokus med globalt perspektiv? Så har vi nu åbnet for ansøgninger til praktik ved os til foråret

Ingen våbenhandel- eller transport til Saudi Arabien

I anledning af samråd om suspendering af eksport og salg af våben og dual-use-udstyr til Saudi-Arabien, anbefaler FN-forbundet et klart nej til våbenhandel og våbentransporter til Saudi Arabien og andre lande, som groft krænker menneskerettighederne

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk