Skærpede forventninger fra FN’s anti-torturkomité til Danmark

I januar i år afgav en gruppe af 18 danske NGO'er, deriblandt FN-forbundet, deres vurdering af status på Danmarks implementering af anbefalinger fra FN's anti-torturkomité. Nu har komitéen udbedt sig svar fra Danmarktil over 40 emner - dobbelt så mange som i 2010

 

I oktober 2009 reviderede Menneskerettighedskomitéen i FN deres frivillige rapporteringssystem for medlemslandene. Forud for hver rapporteringsrunde sendes en såkaldt LOIPR, List of issues prior to reporting. Danmark rapporterede senest til FN's anti-torturkomite i november 2015, og i 2019 er det tid igen. Denne gang er der skærpede forventninger, bl.a. på baggrund af en gruppe danske NGO'ers bidrag til listen.

I januar i år afgav en gruppe af 18 danske NGO'er, deriblandt FN-forbundet, deres vurdering af status på Danmarks implementering af anbefalinger fra anti-torturkomitéen, som skal holde øje med efterlevelsen af konventionen mod tortur og anden umenneskelig behandling.

De primære pointer omkring implementeringen af komitéens anbefalinger var:

Mangel på effektiv beskyttelse af rettighederne i konventionen mod tortur på grund af Danmarks manglende indarbejdelse af konventionen i dansk lovgivning.

Rettighederne for asylansøgere og flygtninge er blevet begrænset yderligere, herunder for dem der lever på "tolereret ophold" på ubestemt tid i Danmark.

Anvendelsen af ​​isolationsfængsling som disciplinær foranstaltning er steget betydeligt i de sidste to år (2016-2017) - selv når de bruges i mere end 14 dage. Dette er i strid med internationale standarder og FN-komiteens henstilling om at ophæve sådan brug af isolationsfængsling.

Brug af tvangsbehandling til psykiatriske patienter, herunder børn er steget i de sidste år, trods anerkendelsen af at ​​brugen er alt for hyppig og vidtgående.

Herudover blev der givet yderligere status og input på alle 16 artikler, der opstilles i LOIPR fra FN's anti-torturkomité, og bidraget fra NGO-rapporten har øjensynligt haft stor effekt på komitéens nyligt udgivede LOIPR til Danmark, der skal rapporteres på i 2019. Komitéen anmoder således om Danmarks stillingstagen til over 40 emner, hvilket er mere end dobbelt så mange punkter som den sidste liste fra 2010, der blev rapporteret på i 2015.

Der er stadig meget arbejde, der skal gøres for implementeringen af FN's anti-torturkomités anbefalinger herhjemme, og NGO'erne stiller sig kritiske overfor, at Danmark endnu ikke har angivet, hvilke af komiteens tidligere henstillinger, som vil blive gennemført. Hertil er der ikke opstillet  nogen gennemførelsesplan  fra den danske regering, som anbefalet. Dog fremhæves det det fra NGO'ernes side som positivt, at NGO'er i Danmark nyder stor støtte fra regeringen både moralsk og økonomisk, og at en konstruktiv dialog med de relevante statsaktører er til stede.

Du kan finde NGO-gruppens bidrag her

Og den nyligt udgivede List of issues prior to reporting fra FN's anti-torturkomité her

 

 

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

Kom med til Landsmøde 2019

I år finder vores Landsmøde sted den 28. april i Aarhus. Læs mere om frister for forslag & opstillinger, mulighed for rejsetilskud og andre praktiske oplysninger her

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk