Verdensmålene er rundet 2 år

Det fejrede vi sammen med en række andre organisationer i Climate Planet på Rådhuspladsen. Blandt festtalerne var landsformand Jørgen Estrup, der kom med en ikke svagt skjult opsang til regeringen. "Det er decideret ʻfake news’, når regeringen i sin handlingsplan skriver: ʻDanmark – generelt i hus med verdensmålene’. Det passer simpelthen ikke. Det er opskriften på et dansk svigt – i forhold til vores fælles ansvar for planeten og i forhold til os selv."

 

>> Se billeder fra fejringen her

 

Kære Venner,

Der er meget at fejre i dag. Men vi har også travlt. Der er kun 13 år til, vi når 2030.

Det er helt fint, at finansministeren på FN's store møde i sommer promoverede den danske handlingsplan for verdensmålene.

Ikke mindst, fordi han fremhævede løftet om at ʻstressteste' ny dansk lovgivning i forhold til bæredygtighed, og fordi han fremhævede samarbejdet med det danske civilsamfund.

De løfter skal vi nok minde ham om ved passende lejlighed.

Det er også godt, at statsministeren i sidste uge profilerede Danmark i et nyt initiativ til fremme af ʻgrøn vækst' - P4G. Det skaber nye partnerskaber for bæredygtig udvikling og åbner døre for danske virksomheder i energisektoren.

MEN - det er ikke godt, når statsministeren alene promoverer verdensmålene og bæredygtig udvikling i New York og omegn. Verdensmålene er ikke en dansk ʻeksportpakke'.

Det er decideret ʻfake news', når regeringen i sin handlingsplan skriver: ʻDanmark - generelt i hus med verdensmålene'. Det passer simpelthen ikke. Det er opskriften på et dansk svigt - i forhold til vores fælles ansvar for planeten og i forhold til os selv.

Tag turen som cyklist ad H.C. Andersens Boulevard - eller endnu værre Stormgade - en dag i myldretiden, og lad os snakke CO₂ udslip og partikelforurening. Med de nye afgiftslettelser skal vi snart til at køre med beskyttelsesmasker lige som i Kina.

Eller - hvordan er det med verdensmålenes løfte: ʻleave no-one behind'? Spørg en blind eller svagtseende, hvordan det føles, når man ikke kan få kommunal hjælp til at finde rundt i sin lejlighed eller komme en tur i supermarkedet, fordi man er fyldt 67 år? For dyrt at rette op på, siger regeringen. Det er de facto eksklusion p.g.a. alder - lodret i strid med verdensmålene.

Og hvad med plastikforurening, affaldshåndtering og kollektiv transport? Eller pesticidbelastning, drikkevandsforurening og ikke-bæredygtige havbrug plus meget, meget mere.

Hvis regeringen ikke vil tage verdensmålene alvorligt i Danmark, så kan vi heldigvis selv. For den 21.november er der kommunal- og regionsvalg. Og kun en tåbe frygter ikke vælgerne!

I FN-forbundet mener vi, at verdensmålene og bæredygtig udvikling skal gøres til dét, kandidaterne er nødt til at tage stilling til inden valget.

 

Jørgen Estrup,
Landsformand, FN-forbundet

25. september 2017

 


FOTO: UNHCR

Aktuelt

FN’s Menneskerettighedsdag markeret

Hvert år bliver dagen markeret i hele verden og i Danmark. I år blandt andet med vores markeringer i Odense og København og UNYA Danmarks debat i Aalborg. Dertil har en lille håndfuld af vores medlemmer haft travlt ved tastaturet…

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Danmarks overholdelse af konventionen om civile og politiske rettigheder

Sammen med 14 andre organisationer har vi i FN-forbundet indgivet en fælles NGO-rapport til FN's Menneskeretskomité vedr. Danmarks overholdelse af konventionen om civile og politiske rettigheder, hvor den nuværende udlændingepolitik udgør et af de ømme punkter.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk