Vi søger skribenter

 

StockSnap_EWVMEU4CCW

 

Vi mener, der er en plads for et blad som vores, der kan fortælle om FN og vise relevansen for ver- densorganisationens arbejde for vores hverdag; et medlemsblad, der kan tage læserne med bag om overskrifterne og tage lige dét spadestik dybere; som tør udstikke sin egen dagsorden og ikke altid følge 'breaking news'; der viser det folkelige engagement i FN og bringer de lokale historier om FN i Danmark.

Derfor søger vi nu en ny redaktion til GLOBAL. En redaktion med et hjerte for FN og lyst til formidling. Du kan have en generalist- eller specialviden; du kan være erfaren skribent eller novice... Bare du har nysgerrighed og vilje til at formidle.

Interesseret?

Så send os en mail med et par ord om dig selv og din baggrund, dine særlige interessefelter, og hvor- dan du forestiller dig, du hermed kan bidrage til GLOBAL. Du må gerne medsende 1 - 2 eksempler på tekst, du har produceret. Du skal være medlem af FN-forbundet, for at din ansøgning bliver taget i betragtning.

Send hele molevitten til Anne Marie på amw@fnforbundet.dk senest den 28. april 2018. Så hører du mere umiddelbart derefter.

Vi forestiller os at samle en redaktionsgruppe på 6-8 personer i alt. Redaktionen nedsættes af medlems- og oplysningsudvalget og sekretariatet efter vurdering af an- søgere. Når redaktionen er nedsat, skal der fremlægges en årsplan. Redaktionen vil få i oplæg at producere tekst til bladet til 4 udgivelser om året med 4 forskellige temaer, der vil fastlægges i samarbejde med medlems- og oplysningsudvalget og i koordination med sekretariatet. Første nummer forventes at ud- komme ultimo juni.

Vi har ikke mulighed for at lønne skribenter, men der blive tilbudt årlige kompetencegivende kurser / workshops for redaktionens medlemmer.

Vi håber, at høre fra jer!

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Ildsjæle for verdensfreden hædres

FN-forbundet blev dannet i 1970, men vores rødder kan spores helt tilbage til 1882 og Nobels Fredsprismodtager Frederik Bajer. Sammen med hans hustru, Matilde Bajer, dedikerede parret deres liv til at skabe forandring til det bedre for de mange. Det hædres nu med en mindeplade.

United in Change

I denne uge begynder vores nyeste kursus, United in Change, støttet af Erasmus+. Formålet er udbygge forståelsen for behovet for og vigtigheden af det multilaterale samarbejde blandt unge.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk