Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet

- også i Danmark

FN-forbundet finder, at ytringsfrihed er en menneskeret som skal beskyttes, og som kun i helt særlige tilfælde bør begrænses. FN-forbundet støtter ytringsfrihedens væsentlighed som understreget af FN's Menneskerettighedskomité.

Muligheden for at ytre sine synspunkter - og mediers mulighed for at viderebringe synspunkter - er essentiel for samfundsdebat og samfundsforandringer. Det har vi set i Mellemøsten og Nordafrika med områdernes omvæltninger de seneste år, og det ser vi generelt, hvor traditioner skal udfordres for at sikre menneskers rettigheder og vilkår. Ytringsfriheden er en forudsætning for demokratiet.

FN-forbundet er klar over, at nogle kan føle sig stødt over andres ytringer, men finder det helt nødvendigt, at der kan stilles spørgsmålstegn ved alle gældende forhold, herunder også forhold som begrundes i religiøs sammenhæng. Omskæring, brug af vold i opdragelse, forældreaftalte ægteskaber, forfølgelse af homoseksuelle o. lign. er handlinger, som må kunne diskuteres og kritiseres, uanset om de i århundreder er sket med kulturelle eller religiøse begrundelser.

Det er derfor vigtigt, at der globalt og nationalt arbejdes for såvel den personlige ytringsfrihed som et pluralistisk medieudbud, som har mulighed for at bringe synspunkter videre ind i en bredere samfundsmæssig debat.

Adgang til en fri debat på de nye elektroniske medier med Internet- og telefontjenester bør have meget stor bevågenhed. Forsøg på direkte censur fra myndigheders side og forsøg på at tvinge de tekniske udbydere til at til at lukke for adgang må generelt afvises.

Mediefrihed bør alene begrænses, hvor der er tale om opfordringer til vold, overgreb og had, som kan udsætte befolkningsgrupper for direkte fare.

På den baggrund er FN-forbundet dybt betænkelig ved regeringens udkast til ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvori det foreslås, at "programmer ikke på nogen måde må tilskynde til had […] og ikke på nogen måde må fremme terrorisme". 

Sådanne brede formuleringer åbner for vidtgående og helt subjektive begrænsninger i ytringsfriheden, herunder selvcensur. Hvor begrænsninger i ytringsfriheden er nødvendige af hensyn til beskyttelsen af mindretal og enkeltpersoner, må begrænsningerne defineres og afgrænses klart. I modsat fald undergraves mediernes demokratiske funktion, også i forhold til dækningen af udenrigspolitiske konflikter.

 

FN-forbundets landsmøde, den 28. oktober 2012

FOTO: UNHCR

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Der skal kæmpes for det

Man skulle ikke tro, at det kun er to år siden, at alle FN’s medlemslande vedtog de 17 Verdensmål, herunder nummer 16, hvor de 193 medlemslande alle lovede at »fremme retfærdige, fredelige og inkluderende samfund«. Sådan skriver Ole Olsen på FN's demokratidag.

Kom i praktik hos UNRIC

FN’s Regionale Informationskontor (UNRIC), der har til huse i Bruxelles, søger praktikanter til foråret 2018

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk