FNs problem i CAR

Udfordringer for den nye flygtningehøjkommissær

Danmark & Menneskerettighederne

APPEL Stop lidelserne i Syrien

Danmark eksamineret i FN

Spørgsmålet om værdighed

Et spørgsmål om lederskab

Kejseren har ingen klæder

FN er blevet den globale sikkerhedsaktør ingen turde håbe på

Lad Danmark være foregangsland

Hvor bliver regeringens udspil af?

Europa står på kanten til en humanitær krise

En bredere og mere folkelig diskussion af fremtidens FN

I am Syrian

Hvem skal være FNs næste generalsekretær

UNHCR stiller sig tvivlende over EUs flygtningeaftale

Giv FN i Vestsahara mandat til at overvåge menneskerettighederne

I dag skriver FN historie

Panama-sagen understreger behovet for globalt samarbejde om beskatning

Hvem bliver FNs næste generalsekretær

Danmark i krig

Engang verdens bedste

Spørgsmålet om Arktis

FN har bekræftet sin fortsatte relevans

Det er tid til at tage globalt ansvar

Forstemmende & uforståeligt

Verdens første Humanitære Topmøde er begyndt

Et skridt af gangen

Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater

Udviklingspolitik handler ikke kun om bistand

FN-forbundet med i opfølgning på FN-anbefalinger

Masser af FN på Folkemødet

Globalt ansvar og hjertesager på Folkemødet

Udkast til ny udviklingsstrategi præsenteret på Folkemødet

Samarbejdets svære kunst og Brexit

Som brødre vi dele

Debat om FNs fredsbevarende missioner

Her er data på Verdens tilstand

Verden 2030

Ulige magtforhold mellem Vesten og Afrika udfordrer FNs fredsbevarende arbejde

Danske børn og unge lærer at forandre verden

Mogens Lykketoft takker af i New York

Topmøde vedr. flygtninge og migranter

Den 71. generaldebat er begyndt

Globalt ansvar & hjertesager

Næstsidste taler på podiet

Én for 7 milliarder - eller én for 5 stormagter

Klimaaftale træder i kraft i dag

Folketinget er åbnet

FNs næste Generalsekretær sandsynligvis fundet

Uafhængig analyse: Dansk udviklingsbistand alvorligt svækket

Guterres ny FN-chef: Med fornyelse som dagsorden

Partnerskaber, der skaber forandring

FN-dag ─ 24. oktober

Vores klode, vores fremtid - vores ansvar

Mange nye kræfter for globalt ansvar

Den Internationale Straffedomstol mister afrikansk opbakning

Konventioner under pres

Donald Trump er USA’s næste præsident. Hvad vil det betyde for FN?

Vi må ikke opgive troen på det globale samarbejde

Verdensmålene er for al politik og for alle lande. Også Danmark

Mogens Lykketoft 70

Hvor bliver handlingsplanen for verdensmålene af?

Hvor bliver handlingplanen for verdensmålene af?

COP22 i Marrakech

Vestlig militær passivitet ikke fejlen i Syrien

At gøre det umuliges kunst

92-Gruppen: Hvor bliver regeringens udspil af?

Debatindlæg bragt på Altinget|Udvikling den 1. marts 2016

 

Af Christine Jacobsen Mulvad
Politik og kommunikationsrådgiver, 92-Gruppen

 

I september sidste år blev et af de mest ambitiøse tiltag for at skabe en bæredygtig udvikling for verdens befolkning besluttet - både rige og fattige. Efter flere års forberedende forhandlinger blev FN's nye verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget med statsminister Lars Løkke Rasmussen og den danske formand for FN's generalforsamling Mogens Lykketoft for bordenden.

I dag hænger verden sammen mere end nogensinde før - både socialt, økonomisk og miljømæssigt, og de globale udfordringer, verden står over for, er mere komplekse og må tænkes sammen for at kunne blive løst.

Derfor giver det mening, at de 17 verdensmål adresserer en bred vifte af emner, såsom fattigdom, sult, klimaforandringer, menneskerettigheder, lighed, sundhed, bedre uddannelse og bæredygtigt forbrug, og samtidig afspejler en integreret tilgang mellem det sociale, økonomiske og miljømæssige.

Det betyder, at hvis målene skal blive en succes, må verdens lande følge en integreret tilgang til arbejdet med at implementere målene. Danmark har ligesom alle andre lande her et ansvar for at implementere målene - både ude og hjemme. En dansk handlingsplan må således være integreret og gælde for alle ministerier, der adresserer de forskellige mål, delmål og indikatorer både i et nationalt og globalt perspektiv.

Danmark er fortsat afventende

Siden målene blev vedtaget, har Danmark, modsat andre ligesindede lande som Sverige, Norge og Tyskland, været afventende og forholdsvis tavs i forbindelse med at organisere og planlægge implementeringen af målene. Det er ærgerligt, da der er brug for, at Danmark agerer foregangsland og starter arbejdet med det samme.

I Sverige har regeringen allerede kastet mange kræfter ind i arbejdet og bl.a. inddraget relevante aktører fra civilsamfundet, den private sektor, kommuner, regioner og universiteter i drøftelser om, hvordan de bedst kan arbejde sammen om målene. Derudover har den svenske statsminister erklæret, at verdensmålene er en prioritet for hele den svenske regering, som alle ministre har ansvar for.

I Danmark er det indtil videre meget begrænset, hvad regeringen har meldt ud, om hvilke ministerier der vil blive inddraget, hvornår der kommer en handlingsplan, og hvor den vil være forankret, samt hvordan regeringen vil sikre, at relevante aktører bliver involveret i arbejdet med implementeringen af målene.

Det er skuffende

Politisk ejerskab og lederskab er nødvendigt for at gennemføre målene både i en national og global kontekst. Her kan og bør Danmark spille en stærkere rolle, og det er skuffende, at regeringen på nuværende tidspunkt er så vage i deres udmeldinger, og i stærk kontrast til vedtagelsen af målene og det engagement og de ressourcer, Danmark i de seneste år ellers har lagt i forberedelsen af målene.

Inddragelse af en bred kreds af aktører i arbejdet med verdensmålene er afgørende for at sikre en transparent, effektiv og ansvarlig implementering, hvor der kan blive bidraget med forskellig relevant viden og ekspertise på tværs af målene. Her er det ligeledes uklart, hvordan regeringen tænker de relevante aktører ind i det videre arbejde.

Der er altså masser at tage fat på i arbejdet med at implementere målene - og man må håbe, at regeringen i stedet for fortsat at være tavse og afventende snart melder ud, hvad de vil gøre for at sikre, at Danmark får en solid opfølgning og aktivt starter arbejdet. Regeringen kan eksempelvis starte med at melde klart ud, at den vil lave en samlet, national handlingsplan, der afspejler den integrerede tilgang, som er nødvendig.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk