Danske investeringer på kant med FNs retningslinjer

Ny udviklingspolitisk strategi

Guterres advarsel gælder ikke kun USA

Mere plads til civilsamfundet i FN

António Guterres’ første måned som FN’s generalsekretær

Politisk vilje til globalt ansvar savnes

Menneskerettighedsrådet samlet i Geneve

International Kvindedag 2017

På tur med Verdensmålene

Hollandsk valg indgyder europæisk håb

António Guterres’ første måned som FN’s generalsekretær

 

 

FN´s nytiltrådte generalsekretær António Guterres har nu besiddet posten i mere end 40 dage, hvori verdens øjne i høj grad har hvilet på ham i afventning af reaktioner, særligt på indsættelsen af USA's 45. præsident.

Sammenfaldet af disse to overdragelser af embeder bliver interessant at følge, og allerede i de første uger af præsident Trumps embede har civilsamfundet efterspurgt generalsekretærens offentlige stillingtagen.

 

Især to sager har fremstået som vigtige for Guterres at tage stilling til i de sidste par uger: indrejseforbud for statsborgere fra 7 muslimske lande, og en (ilde)varsling om en omfattende beskæring af FN midler. Dette kan potentielt blive et indbefattende problem for Guterres, da USA er den største økonomiske bidragsyder til FN-systemet (mere end 20 % af FN's samlede budget), og særligt FN's aktionsbudget og fredsbevarende styrker vil være sårbare områder.

En sådan indskrænkning kan dermed begrænse Guterres' finansielle råderum betydeligt, hvilket vil besværliggøre implementeringen af en allerede eksisterende forventning fra både USA og andre magtfulde nationer om en prompte reformering af FN.

 

Den 1. februar udtalte Guterres sig for første gang offentlig om sagen ved en pressebriefing i New York, hvor han blev mødt af kritiske røster, der efterspurgte en hurtigere stillingtagen til bl.a. indrejseforbuddet. Guterres, der er FN's tidligere flygtningehøjkommissær, opholdte sig hos den Afrikanske Union, da forbuddet blev iværksat, og havde kun i korte vendinger forholdt sig til sagen, indtil han i en offentlig meddelelse den 31. januar kom med en mere konkret udtalelse (frit oversat):

"Lande har ret til, endda pligt til, at beskytte sine grænser imod terrorisme. Dette kan ikke baseres på nogen form for diskrimination relateret til religion, etnicitet eller nationalitet, da dette strider imod vores grundlæggende, samfundsmæssige principper og værdier; dette skaber angst og vrede, som kan ligge til grunde for netop den propaganda vi ser hos de terroristiske organisationer, som vi alle ønsker at bekæmpe. Blinde tiltag, som ikke er baseret på solid intelligens, har en tendens til at være ineffektive, da de risikerer at blive overhalet af, hvad der i dag er, sofistikerede, globale terrorismebevægelser."

 

Til pressebriefingen den 1. februar bekræftede Guterres sit standpunkt ift. indrejseforbuddet, men fastslog også vigtigheden af konstruktiv dialog og gode relationer imellem nationerne og FN. Guterres har tidligere udtalt sig om, at han håber på et godt og udbytterigt samarbejde imellem USA og FN i fremtiden, og at USA er en vigtig allieret i FN's arbejde.

Hvorvidt forslaget om at trække støtten til FN bliver en realitet, er endnu uklart, men den amerikanske Kongres kan potentielt igangsætte en sådan nedskæring, når der skal forhandles om en finanslov. Til trods for deres modsætninger, kan der forhåbentligt komme et bilateralt gavnligt samarbejde imellem Trump og Guterres' FN - det vil tiden vise.

 

 

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over, hvad den kommende tid har på programmet af vores egne og samarbejdspartneres arrangementer med FN i fokus...

Udvikling for alle

FN’s udviklingsorganisation, UNDP lancerede tirsdag den 21. marts deres ’Human Development Report 2016’, herunder det internationalt anvendte indeks for menneskelig udvikling (HDI). FN-forbundet var til stede i FN Byen, da rapporten blev offentliggjort af blandt andre Assisterende Generalsekretær fra UNDP, Jens Wandel.

Udenrigsministeriet sender bevilling til FN’s World Food Programme

De sidste måneder har set alvorlige tilfælde af hungersnød på Afrikas Horn og i Yemen. Røde Kors advarer om at 6,5 millioner børn står på kanten af at sulte på det Afrikanske Horn, ligesom FN for nyligt erklærede officiel hungersnød i Yemen.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk