9 historier, vi kommer til at følge i 2018

FNs generalsekretær slår alarm for verden

TimesUp

Making Migration Work For All

Lad os få Verdensmålene ned i lokal højde

FN-flaget er ikke beskyttelse nok

27 januar er Auschwitz Dag

Fornuftigt forsvarsforlig set med FN-briller

Ulovlig EU-fiskeriaftale kan skade fredsarbejdet i Vestsahara

Status på krigen i Syrien

FN og EU i partnerskab for kvinders rettigheder

Et humanitært mareridt

UNHCR Talsperson Opfordrer Danmark til at tage Ansvar

Klimaforandringerne får fatale konsekvenser for Sydafrika

FN er ineffektivt og Bureaukratisk

30 dages våbenhvile indført i Syrien – det syriske militær fortsætter ufortrødent

Samuelsen: Danmark er en trofast støtte af FNs Menneskerettighedsråd

She Decides bevægelsen fylder 1 år

Kvindernes internationale kampdag

FN tiltrækker sig uønsket opmærksomhed efter lækket undersøgelse

Smilets by lægger navn til en UNECE konvention

Den største samlede indsats for kvinders rettigheder foregår netop nu

Jørgen Estrup: Danmark har brug for FN

Smilets by lægger navn til en UNECE konvention

I 1998 blev Aarhus-konventionen til. Den kaldes også ”konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet”. Her får du et lille sammendrag af, hvad den drejer sig om.

pollution

(UN Photo / R Marklin)

Konventionen sætter fokus på samarbejdet mellem myndigheder og offentligheden. Den skal fremme offentlighedens deltagelse i miljøprocesser der berører os alle, og er verdens første internationale konvention om borgeres miljørettigheder. Den sætter desuden lighedstegn mellem menneskerettighederne og borgernes rettigheder til viden om miljøet, og forudsætter at alle borgere har ret til at vide, om deres miljørettigheder bliver krænket af virksomheder. Den forudsætter gennemsigtighed og ansvarlighed for virksomheders forurening og sociale ansvar.

Århus-konventionen er ratificeret og underskrevet af 47 lande, hovedsageligt fra Europa. UNECE står bag initiativet, men konventionen er senere hen blevet indført i EU lovgivningen, og medlemslandene forpligter sig dermed til implementeringen af de 3 grundpiller i konventionen.

Den første grundpille er adgang til miljøoplysninger for borgerne. Det kan ske gennem f.eks. oprettelsen og implementeringen af forureningsregistre, sådan at borgere kan holde sig opdateret med, hvor forureningen kommer fra og hvor den havner henne. Det kan også ske gennem anvendelsen af andre elektroniske informationsværktøjer, og formålet er at give borgerne indsigt i de forestående problematikker og udfordringer på miljøområdet, samt at holde virksomheder ansvarlige for forurening ved produktion.

Den anden grundpille i konventionen drejer sig om borgeres ret til at deltage i beslutningsprocesser. Det tæller blandt andet områder som GMO anvendelse i EU, og formålet er at fremme offentlighedens deltagelse i politiske processer og internationale fora. Med samarbejde og inddragelse af alle, både myndigheder og civilsamfundet, kommer vi længst.

Den sidste grundpille i konventionen er offentlighedens ret til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Virksomheder kan holdes ansvarlige for forurening, såfremt offentligheden, enkeltpersoner, ngo'er eller andre mener at regler for forurening bliver brudt.

For at overse at disse regler bliver overholdt af de lande der har underskrevet, blev der i EU regi oprettet en såkaldt Compliance-komite. Den allerøverste, bestemmende instans er dog stadig EU-domstolen.

Christian Friis Bach, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp og daværende leder for FN's Økonomiske Kommission for Europa, kaldte det et stort skridt i indsatsen for miljøforbedringer da konventionen trådte i kraft. Konventionen erkender desuden et ansvar overfor fremtidige generationer, og stadfæster at bæredygtig udvikling kun kan opnås hvis alle interessenter er involveret.

Du kan læse meget mere om Aarhus-konventionen på hjemmesiden.

UN Photo/Michos Tzovaras

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Verden har brug for mere FN

Finn Reske-Nielsen vejer ind i debatten og kommenterer på kritikken af det nuværende FN-system, der blev rejst af Christian Friis Bach i sidste uge, og maner til besindighed: ”Vi må ikke glemme alt det gode, FN også gør.”

Smilets by lægger navn til en UNECE konvention

I 1998 blev Aarhus-konventionen til. Den kaldes også ”konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet”. Her får du et lille sammendrag af, hvad den drejer sig om.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk