Bæredygtig global udvikling

Med FN's Verdensmål er vi kommet et stort skridt videre mod global bæredygtighed - fra FN's Brundtlandkommission og FN's Miljø- og udviklingskonference i 1992, over FN's 2015 Mål (Millennium Development Goals), til nu Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling (Sustainable Development Goals), der inkluderer miljø, udvikling, menneskerettigheder samt fred og konfliktløsning.  Målene er rettet mod både i-lande og udviklingslande, og kræver en samlet indsats for at blive en succes.

 

 

Mange danske NGO'er og netværk forholder sig til og arbejder ud fra Verdensmålene. FN-forbundet skal også tage udgangspunkt i målene og være en aktiv samarbejdspartner i relevante netværk. Selvom vi vælger Mål 16 som omdrejningspunkt for vores arbejde, er det vigtigt at fastholde gennemførelsen af de 17 mål i sammenhæng. Overordnet mangler en dansk ansvarlighedsmekanisme, hvorfor FN-forbundet vil arbejde for etableringen af et nationalt bæredygtighedsråd/verdensmålsråd.

 

Det er uholdbart, at den del af den multilaterale bistand, der primært kanaliseres via FN, nu er nede på 11% af den samlede bistand. Det er den bistand som skal sikre, at vi når Verdensmålene og realiserer en bæredygtig udvikling. Derfor vil FN-forbundet arbejde for, at Danmark som minimum opfylder FN's mål om reelt at yde 0,7% af BNI til fattigdomsorienteret bistand og for en forøgelse af den multilaterale bistand til FN-systemet.

 

FN-forbundet vil videreføre arbejdet omkring global økonomi, da udviklingen heri er af væsentlig betydning for at kunne realisere de nye globale Verdensmål, herunder mål 12 om bæredygtigt forbrug og mål 10 om mindre ulighed, i og imellem lande. Det er afgørende for den globale udvikling, at det globale samfund sætter klare rammer for, hvordan virksomheder og privatpersoner kan agere økonomisk, sådan at de fælles behov tilgodeses. FN-forbundet skal medvirke til at afdække, hvordan danske og nordiske virksomheder via investeringer kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling i overensstemmelse med Verdensmålene, 'UN guiding principles' og 'UN code of conduct', dvs. medvirke til at udvikle bæredygtig og ansvarlig virksomhedsledelse.

 

UN Photo/ Logan Abassi

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

USA skærer halvdelen af sit bidrag til UNRWA

FN-organisationen beder det internationale samfund om støtte til at fortsætte den vitale indsats for palæstinensiske flygtninge på sundhedsområdet, med nødhjælpsforsyninger og skolegang. Men det er ikke med bøjet hoved.

Nyt ikon for Verdensmål 10

Den 1. januar 2018 lancerede FN-systemet et nyt ikon for Verdensmål 10: Mindre ulighed. Find link til download af det nye ikon her

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk