Spillet er en simulering af en flygtningekonference i FN, hvor der skal findes løsninger på nogle af de kritiske spørgsmål i flygtningesituationen.

Spillet vil med fordel kunne benyttes i kombineret undervisning i samfundsfag, historie, geografi samt engelsk, da spillet foregår på engelsk.

Titel: MiniMun Flygtninge

Målgruppe: Gymnasier, HF, højskoler o.lign.

Metode: Rollespil

Tema: Flygtningekrisen

Fag: Samfundsfag, engelsk, geografi, historie

Deltagere: Min. 25 deltagere - og muligt at gennemføre for større grupper

Varighed: ca. 4 undervisningstimer

Instruktør: Kræver min. 2 spilledere fra skoletjenesten

Pris: 750 kr. pr. underviser + undervisernes/ spilleledernes transport

Sprog: Engelsk (kan også gennemføres på dansk)

Forberedelse: Det er en god idé, at eleverne på forhånd har kendskab til FN og/ eller har beskæftiget sig med konflikten.

Det er forudsat, at alle deltagerne forbereder sig på reglerne inden spillet samt den position, de repræsenterer. Nærmere introduktion vil blive fortaget af skoletjenestens undervisere inden besøget.