Billedet viser en atomprøvesprængning over Bikini-øen - en del af Marshalløerne i Stillehavet, hvor USA foretog flere atomprøvesprængninger. Foto: US. Departement of Defense
2. October 2021

Danmark bør ratificere FN's traktat om forbud mod atomvåben

FN-forbundets landsmøde opfordrer den danske regering og folketing til snarest at tage skridt til dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Faren for atomkrig ved et uheld eller som en bevidst fjendtlig handling er i dag større end under Den Kolde Krig. Atommagterne råder over flere end 13.000 atomsprængladninger – nok til at ødelægge alle større byer og gøre kloden ubeboelig ved radioaktiv stråling.

I juli 2017 vedtog 122 lande – to tredjedele af FN’s medlemslande – en ny FN-traktat om forbud mod atomvåben. Traktaten forbyder udvikling, test, afprøvning, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af atomvåben og udfylder dermed et stort hul i Folkeretten. Forbudstraktaten er en reaktion på, at ikke-spredningsaftalen fra 1970 har været frosset fast i årtier alt imens, at atommagterne har udviklet og oprustet deres arsenaler af atomvåben.

FN's traktat med forbud mod atomvåben trådte i kraft 22. januar i år og indtil nu har 56 lande underskrevet og ratificeret traktaten, der tillige er et vigtigt indspark til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor et forbud mod atomvåben bør få højeste prioritet.

FN-forbundet opfordrer den danske regering og folketing til at følge opfordringen fra FN's generalsekretær António Guterres til snarest at tage skridt til dansk ratifikation af FN’s traktat om forbud mod atomvåben.

Forbudstraktaten giver mulighed for, at FN’s medlemslande kan følge udrulningen af traktaten ved at deltage som observatører. Det bør Danmark gøre når landene bag FN’s forbudstraktat mod atomvåben mødes i Wien i marts 2022.

 

Foto: US. Departement of Defense