Peace Building UN Photo
28. February 2023

Fredsarbejde baner vejen for Danmarks plads i FN’s Sikkerhedsråd

FOTO: UN Photo

Danmark skal sidde i FN’s Fredsopbygningskommission – på engelsk Peacebuilding Commission (PBC) i 2023 og -24. Og det er godt. Først og fremmest, fordi vi har brug for mere fred i verden, og også, fordi en plads i kommissionen er med til at skabe opmærksomhed om Danmark, som arbejder på at få en plads i det magtfulde Sikkerhedsråd. Det er anden gang, Danmark har en plads i PBC.

FN’s Fredsopbygningskommission er et lille tandhjul i det store FN-system, og der er 31 lande i Kommissionen. Dets rolle er at rådgive FN’s Sikkerhedsråd og Generalforsamling om konfliktforebyggelse, fredsopbygning og bæredygtig udvikling. PBC arbejder sammen med blandt andet de lokale regeringer og andre myndigheder, internationale organisationer og civilsamfundsgrupper for at støtte fred og stabilitet.

Arbejdet i krydsfeltet mellem klimaforandringer og sikkerhed er vigtigt, siger Udenrigsministeriet. Klimaforandringerne er nemlig med til at forstærke konflikter, og sender folk på flugt. Ved at koble freds- og udviklingsarbejde sammen med humanitært arbejde kan de globale udfordringer som f.eks. klimaforandringer, konflikter og fattigdom imødegås.

Indsatsen for en mere fredelig verden kan få yderligere tyngde, hvis det lykkes Danmark at få en plads i det attraktive Sikkerhedsråd. En plads, Danmark håber at blive valgt til i perioden 2025-2026. Lykkes det, vil det være femte gang, Danmark har et sæde, og det vil skubbe Danmark helt i front i FN-systemet og gøre os til en af de allervigtigste beslutningstagere, når FN skal forebygge konflikter og imødegå nye trusler. Ikke mindst er arbejdet i Sikkerhedsrådet vigtigt når det kommer til at forebygge overgreb mod lokalbefolkninger, forhindre ekstremisme og med at sikre kvinders rettigheder, da de er særligt udsatte i konfliktsituationer. Fred i verden er alles interesse, og Danmark kan give et stort bidrag heri.

I et tidligere dokument, der beskriver Danmarks prioriteringer i FN, beskriver Udenrigsministeriet, at fokus ligger på at synliggøre Danmark og opbygge relationer, ikke mindst i forhold til tværgående emner med relevans for både generalforsamlingen og sikkerhedsrådet, herunder konfliktforebyggelse, fredsopbygning og sammenhængen mellem klimaforandringerne og sikkerhed.

Det er altså særdeles fornemt selskab, Danmark er havnet i med en plads i FN’s Fredsopbygningskommission – og endnu mere at vente, såfremt vi også bliver valgt til en plads i Sikkerhedsrådet.

 

Læs mere om Danmark i FN’s Sikkerhedsråd her.

Læs mere om Danmarks udviklingspolitiske strategi Fælles om verden her.

Læs mere om Danmark i FN’s Fredsopbygningskommission her. 

Læs mere om Danmark i FN her.