UN Photo Kvinde Med Barn
23. May 2023

Ny UNICEF-rapport har fokus på børneægteskaber

                                                                                                                                                                                                    Foto: UN Photo/ Mark Garten

640 millioner piger og kvinder, der lever i dag, blev gift som barn. Næsten halvdelen af børnebrude bor i Sydasien (45 procent) med den næststørste andel i Afrika syd for Sahara (20 procent), efterfulgt af Østasien og Stillehavet (15 procent) og Latinamerika og Caribien (9 procent). Det anslår en ny rapport fra UNICEF.

Men der er også grund til forsigtig optimisme. Ifølge rapporten er børneægteskab nemlig fortsat med at falde globalt. I dag er hver femte kvinder i alderen 20 til 24 år blevet gift, som børn, hvorimod for 10 år siden, var det næsten hver fjerde. 

Det globale fremskridt har overvejende været drevet af et fald i børneægteskaber i Indien, selvom dette land har det største antal børnebrude i hele verden. Man ser også fremskridt i folkerige lande, hvor praksissen har historisk set været almindelig, f.eks. hos Bangladesh og Etiopien, men også i mindre lande, såsom Maldiverne og Rwanda. Også her ser UNICEF et fald.

Landene har en tendens til at dele fælles tråde, herunder forbedringer i økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse, adgang til beskæftigelse og uddannelse – hvilket illustrerer, at fremskridt er muligt.

På trods af globale fremskridt er reduktionerne ikke hurtige nok at nå målet om at eliminere, afslutte, afskaffe eller fjerne børneægteskaber inden 2030. Det vil med den nuværende hastighed tage yderligere 300 år, før børneægteskaber er elimineret. 

Læs mere i UNICEF's rapport, der kom på gaden i maj 2023, her.