Hypertension 7210325 640 (1)
9. November 2023

Ny WHO-rapport kalder forhøjet blodtryk for "den stille dræber"

Foto: Pixabay

Hver time dør mere end 1.000 mennesker i verden af hjerteanfald og slagtilfælde, som i langt de fleste tilfælde skyldes forhøjet blodtryk. Hjerteanfald og slagtilfælde er globalt set den næststørste dødsårsag. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har for nylig udgivet sin første rapport nogensinde om ”den stille dræber”: Forhøjet blodtryk: https://www.who.int/publications/i/item/9789240081062

Rapporten redegør for, at antallet af personer, der lider af forhøjet blodtryk, i løbet af de seneste 30 år er fordoblet. Det betyder, at cirka 1,3 milliarder mennesker, svarende til hvert tredje voksent menneske på planeten, har forhøjet blodtryk. Antallet af yngre personer, der rammes (dvs personer under 55 år) er i kraftig vækst. Næsten halvdelen af dem, der lider af forhøjet blodtryk, er ikke klar over deres tilstand.

Mere end tre fjerdedele af de ramte lever i lav- og mellemindkomstlande, hvor pengene til sundhedsvæsenet er sparsomme, hvilket ifølge WHO betyder, at fire ud af fem ikke behandles tilstrækkeligt.

Hvis tendensen fortsætter, vil verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel for alle - herunder punkt 3.4 om at reducere antallet af slagtilfælde som en del af det generelle mål om at reducere antallet af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel inden år 2030 - ikke blive opfyldt.

Den væsentligste grund til, at der ikke sættes massivt ind på overvågning, forebyggelse og akutbehandling af slagtilfælde i samfundene, er mangel på bevidsthed om sygdommens udbredelse og mangel på viden om den behandling, som kræves.

WHO’s rapport fastslår, at forebyggelse, tidlig påvisning og effektiv håndtering af forhøjet blodtryk er blandt de mest omkostningseffektive indgreb inden for sundhedspleje, og at landene bør prioritere disse som en af deres nationale sundhedsydelser. De økonomiske fordele ved forbedrede behandlingsprogrammer for forhøjet blodtryk overstiger omkostningerne i forholdet ca 18 til 1. WHO’s generaldirektør Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus udtaler: ”Forhøjet blodtryk kan kontrolleres effektivt med enkle, billige medicinalprogrammer… alligevel fortsætter blodtrykskontrolprogrammer med at være forsømte, underprioriterede og stærkt underfinansierede. En opprioritering af kontrollen med forhøjet blodtryk bør være en del af ethvert lands arbejde mod en universel sundhedsdækning”.

Det britiske lægetidsskrift The Lancet har i denne måned udgivet endnu en rapport om slagtilfæde: https://www.thelancet.com/commissions/global-burden-stroke

Rapporten indeholder konkrete bud på, hvordan sygdommen kan afhjælpes globalt set.