Cyper Pixabay Lille
9. January 2023

Nyt politikpapir stiller skarpt på digital sikkerhed

FOTO: Pixabay

Verden er blevet digital, og stater og politiske ledere kommunikerer direkte til borgere. Aldrig har adgangen til viden været så nem, og aldrig har borgere verden over haft så let ved at bruge deres stemme. Men med den nye virkelighed er det også blevet tydeligt, at der er mange faldgruber: Fake news, krænkelser på nettet, manglende faktatjek, overtrædelse af privatlivets fred, opfordringer til had, vold og racisme, overdragelse af data til kommercielle formål og manglende adgang til det digitale univers er bare nogle af udfordringerne.

FN-forbundets menneskerettighedsudvalg har skrevet et politikpapir, der belyser situationen. Blandt hovedpointerne er:

Fake news er med til at undergrave de sociale mediers troværdighed. Opslag bør stikprøve-tjekkes og de, der ikke kan verificeres, bør udstyres med en advarsel der angiver, at man ikke kan stå inde for sandhedsværdien.

Data bør tilhøre de, der afgiver dem, og der bør gives klar accept inden de anvendes kommercielt. Afgivelse af data til officielle myndigheder accepteres såfremt menneskerettighederne overholdes. På samme måde skal det være lettere at fravælge at efterlade digitale spor. Borgerne skal altså beskyttes bedre mod kommerciel brug af deres data og mod datamisbrug i det hele taget.

Hacking, udbredelse af børneporno eller forherligelse eller opfordringer til vold er ulovligt og skal bekæmpes, men ytringsfriheden bør begrænses så lidt som muligt og holdes til at bekæmpe ulovligheder. Det er vigtigt at internettet giver plads til forskellige meninger, holdninger og en fri debat på tværs af politiske holdninger, religion eller landegrænser. Hverken de digitale platforme eller regeringer skal kunne kontrollere eller lukke ned for holdninger, man ikke støtter. Internettet bør være en platform hvor meninger udveksles uden frygt for repressalier.

Der er et stort demokratisk problem med internettet. En fjerdel af verdens befolkning har ingen smartphone og derved ingen nem adgang til den digitale verden. Af dem er mange kvinder. I Danmark vurderes ca. 20 procent af befolkningen at være ’digitalt udfordrede’.

Læs hele politikpapiret her.